บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)

02/12/2021 Company Update: "ขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลืออีก 1 ปี" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
23/11/2021 Earnings Brief: "4QFY64: ขาดทุนตามคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
01/11/2021 Company Update: "คาดขาดทุนต่อเนื่องใน 4QFY64" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
13/08/2021 Earnings Brief: "3QFY64: ขาดทุนตามคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
14/05/2021 Earnings Brief: "2QFY64: ขาดทุนตามคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 68 บาท) 
11/02/2021 Earnings Brief: "1QFY64: แย่กว่าตลาดคาด แต่เป็นไปตาม SCBS คาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
21/01/2021 Company Update: "รอสัญญาณการกลับมาเปิดการเดินทาง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
25/11/2020 Earnings Brief: "4QFY63: ผลประกอบการแย่กว่าคาดเพราะรายการพิเศษ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 58 บาท)
09/10/2020 Company Update: "อยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 58 บาท)
13/08/2020 Earnings Brief: "3QFY63: ดีกว่าคาด เพราะค่าใช้จ่ายลดลง" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 60 บาท)
31/07/2020 Company Update: "ผลตอบแทนขั้นต่ำลดลง = ปรับประมาณการกำไรลดลง" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 63 บาท)
23/06/2020 Company Update: "การดำเนินงานมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในปี FY2564" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
15/05/2020 Earnings Brief: "2QFY63: กำไรต่ำกว่า SCBS คาด แต่ตามตลาดคาด" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)
14/04/2020 Company Update: "คาดกำไร 2QFY63 อ่อนแอ" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
24/03/2020 Company Update: "บรรยากาศในสนามบินเงียบเหงา" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
20/02/2020 Company Update: "มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
13/02/2020 Earnings Brief: "1QFY63: กำไรโตเพราะรายการพิเศษ กำไรปกติตามคาด" -  Neutral (ราคาเป้าหมาย 80 บาท)