บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)

13/05/2022 Earnings Brief: "2QFY65: ขาดทุนตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
31/03/2022 Company Update: "มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว" -  OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
21/03/2022 Industry Update: "เดินหน้าเปิดประเทศ" - ปรับเรทติ้งขึ้นสู่ "OUTPERFORM" (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
11/02/2022 Earnings Brief: "1QFY65: ขาดทุนสุทธิสูงกว่าคาด แต่ขาดทุนปกติตามคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 67 บาท)