บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม PCSGH BBL CPALL
CBG SAT KBANK CRC
CPF STANLY KKP GLOBAL
MINT   KTB HMPRO
NRF   LHFG MAKRO
OSP   TCAP  
TU   TISCO  
ZEN   TTB  
       
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์
DCC ACE AEONTS BCH
EPG BCP BAM BDMS
SCC BGRIM KTC BH
SCCC ESSO MTC CHG
GPSC SAWAD RJH
  GULF THANI  
  IRPC TIDLOR  
  PTT หลักทรัพย์  
  PTTEP ASP  
  SPRC MBKET  
  TOP    
       
สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์
ADVANC BLA GGC AP
DTAC THRE IVL AWC
TRUE THREL PTTGC LH
  TQM   LPN
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน     PSH
BTSGIF     QH
DIF     SIRI
JASIF     SPALI
       
ท่องเที่ยว ขนส่ง mai PF&REIT
CENTEL AOT VCOM GVREIT
ERW BEM WINNER  
  BTS    
  KEX    
สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
JKN AAV SCGP KISS
       
กระดาษและวัสดุการพิมพ์     
UTP      

     
Small cap/others     
AU AUCT BEAUTY CPW
DDD DOD EA HTC
ICHI IIG ILINK IP
JKN KAMART M MALEE
NER NOBLE NYT OISHI
PLAT PM PRIME PTG
RJH RS SABINA SAPPE
SFT SISB SNNP SPA
SSP STARK TKN TNP
TNR TOA TOG TPAC
TVO TWPC U WICE
XO ZIGA