บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

27/08/2019 Company Update: "เติบโตต่อเนื่อง" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 35 บาท)
14/08/2019 Earnings Brief: "2Q62: กำไรดีเกินคาดเพราะอัตรากำไรแข็งแกร่ง" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 34 บาท)
08/07/2019 Company Update: "ธุรกิจสัตว์บกในประเทศจะช่วยสนับสนุนกำไรปกติ 2Q62" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 34 บาท)
16/05/2019 Company Update: "ระมัดระวังใน 2Q62 เพราะโรค ASF ระบาดในเวียดนาม" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
13/05/2019 Earnings Brief: "1Q62: อัตรากำไรดีผลักดันให้กำไรสูงกว่าคาดอย่างมาก" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
23/04/2019 Company Update: "ลงทุนในธุรกิจสุกรในแคนาดา" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
12/04/2019 Company Update: "คาดกำไร 1Q62 แข็งแกร่ง เพราะธุรกิจสัตว์บกฟื้นตัว" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
21/02/2019 Earnings Brief: "4Q61: กำไรสุทธิต่ำกว่าคาดจากรายการพิเศษ กำไรปกติแข็งแกร่ง" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
17/01/2019 Company Update: "กำไรปกติ 4Q61 จะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มอาหาร" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
16/11/2018 Company Update: "แนวโน้มดีขึ้น" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
15/11/2018 Earnings Brief: "3Q61: กำไรสุทธิเป็นไปตามคาด, กำไรปกติแข็งแกร่ง" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
18/10/2018 Company Update: "กำไรปกติ 3Q61 จะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มอาหาร" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
21/08/2018 Company Update: "แนวโน้มสดใสขึ้นใน 2H61" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
14/08/2018 Earnings Brief: "2Q61: เกินคาดเพราะกำไรพิเศษ; กำไรปกติตามคาด" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
09/07/2018 Company Update: "คาดธุรกิจหมูหนุนผลการดำเนินงานฟื้นตัวใน 2Q61" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
07/06/2018 Company Update: "ได้ประโยชน์จากราคาหมูฟื้นตัว" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
16/05/2018 Company Update: "ผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นใน 2Q61" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
15/05/2018 Earnings Brief: "1Q61: กำไรดีกว่าคาดเพราะกำไรพิเศษและ SG&A ต่ำ" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
20/04/2018 Company Update: "คาดผลการดำเนินงานทำจุดต่ำสุดใน 1Q61" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
27/02/2018 Earnings Brief: "4Q60: กำไรสุทธิสูงกว่าคาดเพราะรายการพิเศษ" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)
25/01/2018 Company Update: "คาดกำไร 4Q60 อ่อนแอ แต่จะดีขึ้นในปี 61" - ซื้อ (ราคาเป้าหมาย 32 บาท)