ฐานข้อมูลรายเดือน (Databook)

มกราคม 2563     ภาพรวมตลาด ธ.ค. 62 - แนวโน้มตลาด ม.ค. 63 คาด SET ใน ม.ค. ปี 63 มี downside จำกัดบริเวณแนวรับ 1530-1550 จุด ซึ่งมองเป็นกรอบล่างของเดือน และจะฟื้นตัวได้ ด้วยปัจจัยสนับสนุน 1) มูลค่าทางพื้นฐานที่น่าสนใจ โดย SET ปัจจุบันเทรด PE ที่ระดับเพียง 15x เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ 2) ความคาดหวังเชิงบวกของตลาดในเรื่องเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวช่วยหนุนเม็ดเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้น 3) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ และจีนที่ผ่อนคลายลง หลังมีการบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกไปแล้ว และตลาดคาดหวังถึงการทำข้อตกลงในเฟสที่สอง และ 4) January Effect ซึ่งตลาดหุ้นมักปรับตัวขึ้นในเดือนม.ค. ของทุกปี เมื่อดูจากในอดีต โดย SET มีกรอบบนในม.ค. อยู่ที่ 1600 และ 1620 จุด ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยกดดันให้ระวังแรงขายจาก LTF ที่ซื้อก่อนปี 2559 อย่างไรก็ตาม คาดกรอบล่างของเดือนจะเป็นจุดที่รองรับได้ กลยุทธ์ การอ่อนตัวของ SET ใช้เป็นจุดในการเข้าซื้อสะสม