พลังงาน 2020-21

03/09/2021 Industry Update: "โรงกลั่น - ยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน"
05/02/2021 Industry Update: "โรงกลั่น - แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์"
14/01/2021 Industry Update: "น้ำมันและก๊าซ - ราคาน้ำมันเริ่มเข้าสู่ขาขึ้น"
29/10/2020 Industry Update: "โรงกลั่น - ยังไม่พ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก"
22/09/2020 Industry Update: "น้ำมันและก๊าซ - ยังคงชอบบริษัทที่ทำธุรกิจหลากหลาย"
05/06/2020 Industry Update: "โรงกลั่น - ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง"
27/03/2020 Industry Update: "โรงกลั่น - เผชิญความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน"
10/03/2020 Industry Update: "น้ำมันและก๊าซ - ภาพรวมเปลี่ยนไป; ปรับสมมติฐานราคาน้ำมันลดลง"