บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) (ESSO)

17/05/2022 Earnings Brief: "1Q65: ได้แรงหนุนจาก GRM ที่สูงขึ้นและกำไรสต๊อก" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 11 บาท)
28/02/2022  Earnings Brief: "4Q64: ได้แรงหนุนจาก GRM และ crude run ที่ดีขึ้น" - ปรับเรทติ้งขึ้นสู่ "NEUTRAL" (ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท)