บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)

11/05/2022 Earnings Brief: "1Q65: กำไรอ่อนแอตามคาด" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 4.80 บาท)
09/02/2022 Earnings Brief: "4Q64: กำไรสุทธิสูงกว่าคาด เพราะกำไรพิเศษ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 4.80 บาท)