บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) 2019-21

10/11/2021 Earnings brief: "3Q64: กำไรลดลงตามคาด; แนวโน้มฟื้นตัว" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
13/08/2021 Company update: "สินเชื่อที่เติบโตสูงขึ้นจะชดเชย NIM ที่ลดลง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
11/08/2021 Earnings brief: "2Q64: ต่ำกว่าคาดเพราะ opex และรายได้ค่าธรรมเนียม" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)
12/05/2021 Earnings brief: "1Q64: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
07/05/2021 SCBS Wealth Weekend
18/02/2021 Company update: "สินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
17/02/2021 Earnings brief: "4Q63: ตั้งสำรองเพิ่มตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
19/11/2020 Company update: "แนวโน้มแข็งแกร่ง แม้การแข่งขันสูงขึ้น" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 61 บาท)
17/11/2020 Earnings brief: "3Q63: ผลประกอบการดีตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 62 บาท)
14/08/2020 Company update: "ความสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ลดลง; อัพเกรดเป็น "ซื้อ"" - ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ "ซื้อ" (ราคาเป้าหมาย 57 บาท)
13/08/2020 Earnings brief: "2Q63: กำไรเป็นไปตามคาด และคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 55 บาท)
13/05/2020 Company update: "ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเพราะปรับคาดการณ์สำรองลดลง" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 54 บาท)
08/05/2020 Earnings brief: "1Q63: กำไรสูงกว่าคาด เพราะตั้งสำรองลดลง" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 43 บาท)
24/03/2020 Company update: "ปรับราคาเป้าหมายลงเพื่อสะท้อนผลกระทบจากโควิด-19" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 37 บาท)
19/02/2020 Earnings brief: "4Q62: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 64 บาท)
06/11/2019 Earnings brief: "3Q62: กำไรตามคาด NIM และคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 64 บาท)
05/11/2019   Initiate coverage: "แนวโน้มเติบโตดีสะท้อนในราคาหุ้นแล้ว" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 64 บาท)