บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง (PCSGH)

16/11/2021 Earnings Brief: "3Q64: กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เพราะรายการพิเศษ" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 4.20 บาท)
11/08/2021 Earnings Brief: "2Q64: กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 4.20 บาท)
18/05/2021 Earnings Brief: "1Q64: ไตรมาสที่แข็งแกร่ง" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 4.20 บาท)
17/02/2021 Earnings Brief: "4Q63: ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้น" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 4 บาท)
11/08/2020 Earnings Brief: "2Q63: ขาดทุนเพราะยอดขายลดลงแรง" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 4 บาท)
13/05/2020  Earnings Brief: "1Q63: กำไรสุทธิได้แรงหนุนจาก FX กำไรปกติอ่อนแอ" - ขาย (ราคาเป้าหมาย 4 บาท)