บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

29/04/2022 Earnings Brief: "1Q65: กำไรลดลง QoQ แต่ดีกว่าคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 182 บาท)
05/04/2022 Company Update: "คาดกำไรสุทธิ 1Q65 ถูกบดบังโดยรายการพิเศษ" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 182 บาท)
31/01/2022 Company Update: "จับตาธุรกิจในเมียนมา" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 159 บาท)
28/01/2022 Earnings Brief: "4Q64: กำไรสูงกว่าคาด แม้รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 159 บาท)
07/01/2022  Company Update: "คาดกำไร 4Q64 ยังแข็งแกร่ง แม้มีรายการด้อยค่า" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 159 บาท)