บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

13/05/2022 Earnings Brief: "1Q65: กำไรสุทธิดีกว่าตลาดคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท)
23/02/2022 Earnings Brief: "4Q64: กำไรสุทธิตามคาด แต่กำไรปกติต่ำกว่าคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท)
01/02/2022 Company Update: "พรีวิว 4Q64: คาดกำไรถูกฉุดรั้งโดยค่าใช้จ่ายพิเศษ" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท)