บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) 2020-21

12/11/2021 Earnings Brief: "3Q64: กำไรเป็นไปตามคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท)
13/08/2021 Earnings Brief: "2Q64: กำไรเป็นไปตามคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 21 บาท)
01/07/2021 Company Update: "มีมุมมองระมัดระวังเพราะราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 21 บาท)
14/05/2021 Earnings Brief: "1Q64: กำไรดีเกินคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 21 บาท)
19/02/2021 Earnings Brief: "4Q63: กำไรดีเกินคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 17 บาท)
06/11/2020 Earnings Brief: "3Q63: กำไรต่ำกว่าคาด" - UNDERPERFORM (ราคาเป้าหมาย 10 บาท)
07/08/2020 Earnings Brief: "2Q63: ขาดทุนครั้งแรกนับตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่ปี 2554" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 10 บาท)
18/05/2020 Earnings Brief: "1Q63: กำไรถูกฉุดรั้งโดยการผลิตรถยนต์ลดลง" - Neutral (ราคาเป้าหมาย 10 บาท)
21/02/2020 Earnings Brief: "4Q62: กำไรลดลง เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ชะลอตัว" - ซื้อ  (ราคาเป้าหมาย 17 บาท)