บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)

23/05/2022 Earnings Brief: "4QFY65: อ่อนแอ YoY แต่แข็งแกร่ง QoQ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 197 บาท)
03/02/2022 Earnings Brief: "3QFY65: กำไรดีขึ้น QoQ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 197 บาท)