บมจ. ไทยรีประกันชีวิต (THREL)

11/05/2022 Earnings Brief: "1Q65: กำไรดีเกินคาดเพราะ combined ratio ต่ำกว่าปกติ" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 6 บาท)
23/02/2022  Earnings Brief: "4Q64: แย่กว่าคาดเพราะ combined ratio; ปรับเรทติ้งลง" - ปรับเรทติ้งลงสู่ "NEUTRAL" (ราคาเป้าหมาย 4.70 บาท)