บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

17/02/2022 Earnings Brief: "4Q64: กำไรสูงกว่าคาดเล็กน้อย" - NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 70 บาท)