บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)

10/09/2021 Company Update: "สร้าง new S-curve แต่รับรู้กำไรจากดีล M&A ล่าช้า" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 134 บาท)
16/08/2021 Earnings Brief: "2Q64: กำไรต่ำกว่าคาดเล็กน้อย เพราะรายได้ต่ำกว่าคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 135 บาท)
24/05/2021 Company Update: "แนวโน้มแข็งแกร่ง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 140 บาท)
14/05/2021 Earnings Brief: "1Q64: ผลประกอบการเป็นไปตามคาด" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 140 บาท)
09/04/2021 SCBS Wealth Weekend
09/03/2021 Initiate Coverage: "เติบโตก้าวกระโดดเพราะสัดส่วนต้นทุนคงที่สูง" - OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 140 บาท)